ออกแบบ เด็กๆ เฮ

เด็กๆ เฮ! ลานกีฬาริมเจ้าพระยา โบสถ์กาลหว่าร์ เขตสัมพันธวงศ์ เปิดแล้ว

วันนี้ (3 ก.พ.) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดงานนิทรรศการ Green Hacker จู่โจมพื้นที่ร้างเปลี่ยนเมือง ณ พื้นที่ลานกีฬาริมแม่น้ำเจ้าพระยา โบสถ์กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ) และโรงเรียนกุหลาบวิทยา ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 ย่านเจริญกรุง-ตลาดน้อย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์ในการเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งหัวใจของคำว่าทุกคนคือจะต้องเข้าถึงเส้นเลือดฝอย โดยเราให้ความสำคัญกับเด็ก โรงเรียน และลานกีฬา ปัจจุบัน กทม. มี 50 เขต รวม 180 แขวง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบนโยบายพัฒนา 1,034 ลานกีฬา ให้กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมพัฒนาลานกีฬานำร่อง 2. กิจกรรมพัฒนาลานกีฬา 1 เขต 1 ลานกีฬา และ 3. กิจกรรมพัฒนาลานกีฬาต้นแบบ 180 แห่ง 180 แขวง เพื่อให้ลานกีฬามีสภาพเหมือนใหม่และพร้อมใช้งานได้ทั่วกรุง เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกกำลังกาย ทำกิจกรรมชุมชน ผ่อนคลายความเครียด ไปจนถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมและประเภทกีฬาที่ประสงค์อยากจะให้มีในลานกีฬาใกล้บ้านของทุกคน โดยกทม.ได้จัดสรรอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อช่วยดูแลลานกีฬาในพื้นที่กรุงเทพฯ และประสานงานระหว่างลานกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุดอีกด้วย

“ขอบคุณทางคุณพ่อ (บาทหลวง) โรงเรียนกุหลาบวิทยา we!park และภาคีเครือข่าย ที่ได้มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week ที่ปลุกพลังให้กับคนในพื้นที่ เปิดโอกาสและเปิดพื้นที่ให้คนที่อยากพัฒนาเมืองลุกขึ้นมาคิดและร่วมทำไปพร้อมกับกทม. เพื่อทำให้เมืองมีความหวังต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ก.พ. 66 กทม.และภาคีเครือข่ายจะแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาลานกีฬา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

ออกแบบ เด็กๆ เฮ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาลานกีฬานำร่องร่วมกับสำนักงานเขต รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขณะนี้ภาคเอกชนที่ได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรณาธิการอำนวยการบ้านและสวน we!park และ ONTRACK เพื่อพัฒนาให้ลานกีฬาเป็นลานกีฬาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์แบบลานกีฬาที่ออกแบบเรียบร้อยแล้วเสร็จ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงลานกีฬาให้สอดคล้องความต้องการของประชาชน และทำให้เกิดความยั่งยืนด้านการดูแลบำรุงรักษาลานกีฬาต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร บริษัท อิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด หรืออิเกีย (IKEA) บ้านและสวน we!park โดยวันนี้ นายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายเพ็ชร ภุมมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ บาทหลวงศวง วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนกุหลาบวิทยา นักเรียนโรงเรียนกุหลาบวิทยา และกลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมงาน

ข่าวออกแบบเพิ่มเติม>>>>My Little Home บ้านทุ่งมินิมอลของครอบครัวเรา

วิธีเล่นเกมส์ Nikke Previous post Nikke รวมตัวละครสาย PVP
ธุรกิจ ราคาหุ้น Zoom Next post ราคาหุ้น Zoom พุ่งกว่า 8% หลังบริษัทประกาศปลดพนักงาน